Индустриални проекти

 • Преструктуриране на завод за кисело мляко " Сердика " за " ДАНОН - СЕРДИКА " - 10 000 м², гр. София
  • Всички видове строително-монтажни работи, включително и хидроизолация.
  • Изпълнение на подобекти: разширение на производствено хале, Административна сграда, Процесно отделение, Лаборатории, Хладилни камери, технически зали.
 • Реконструкция на складова база за „ ТЕКСАР БЪЛГАРИЯ „ ЕООД
  • Реконструкция склад, Реконструкция и уреждане административна част, Метална конструкция в една част от складово помещение за дрехи на две нива
 • Управление на строителен проект при изграждане на предприятие за преработка на вълна, за френската компания DEWAVRIN в гр. Първомай , Пловдивска област.
  • РЗП -20 000 м2
  • Инвестиция на стойност 38 000 000 ЕВРО.
  • Проучване и закупуване терени - 150 дка, Промяна предназначение земеделска земя в земя за промишлени цели, Пълен проект за изграждане предприятие, Получаване разрешително за строеж, координиране на изпълнението на строителството, получаване разрешение за експлоатация.
 • Разширение на проекта DEWAVRIN, включващо изпиране на вълна и преработка на отпадните води.
 • Завод за алуминиеви отливки „МОНТЮПЕ „ EOOД - гр. Русе
  • Изпълнени строително- монтажни работи: демонтаж и монтаж на противопожарни стени с височина 14м, метална конструкция за склад резервни части, изграждане на нов склад за суровини, демонтаж и монтаж на противопожарна стена в зона „ Производство” и поставяне на нови автоматични противопожарни врати, демонтаж и монтаж на инсталации : ВиК, сгъстен въздух, електрическа и противопожарна .
 • Пълна реконструкция на рибно стопанство – с. Кошница, община Смолян
  • 38 Бетонови басейни, канализация, водохващане, утаител
  • Риболюпилня с РЗП 7 000 m²
 • Строеж на малка ВЕЦ 0.230 MW в Родопите
  • Водохващане, тръбопровод 1 200 м, сграда на централата и др.
  • Инвестиция на « СТАР БАТ България «ООД - 1 200 000 ЕВРО