Търговски сгради

 • Хипермаркет „КАРФУР” - мол „Галерия” – гр. Пловдив
  • Главен изпълнител на СМР по част „Архитектура”, електрическа инсталация, вентилация, климатизация, спринклерна система и ВиК.
  • Обектът е с РЗП 8 500 m²
 • Хипермаркет „КАРФУР” – мол „Хермес парк” – гр. София.
  • Главен изпълнител на строителни работи по част “Архитектура”, инсталационни работи по части вентилация, климатизация, спринклерна система, електрически инсталации и ВиК работи.
  • Срок: 7 януари – 2 април 2010 г.
  • Обектът е с РЗП 10 000 m²
 • Хипермаркет „КАРФУР” – „Гранд мол Варна” – гр. Варна
  • Изпълнение на керамични подови плочки с площ 7 000 m²